ACMA (Industrias AMAT,S.L.)ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
EMPRESA - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
PRODUCTOS - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
CATALOGO - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
SERVICIOS - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
Contactos - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
Productos - sevomotores eléctricos - ACMA (Industrias AMAT,S.L.) Productos - sevomotores eléctricos - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)

Opcions disponibles :

-Indicador mecànic de posició.
-Posicionador 4-20 mA.
-Transductor de posició 4-20 mA.
-Acoblaments especials per a qualsevol tipus de vàlvula.


Cuadros de características - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
RMV 304 / RMT 304. Par de accionament
  RMT-304 (1 cargol) 2/RMT/RMW-304 (2 cargol)
Par (N.m.) Par per cada cargol (N.m.)
POTENCIA Kw. Velocitat std. 45
r.p.m.
Velocitat alta 90
r.p.m.
Velocitat std. 45
r.p.m.
Velocitat alta 90
r.p.m.
0,55 70 - - -
0,75 90 60 40 -
1 1/9 140 80 70 40
1,5 180 110 90 60
2,2 270 170 130 80
3 350 230 180 110
 
RMV 308 / RMT 308.
PARS D'ACIONAMENT MÀXIM POSIBLES
 
 Material grupocorona - vis-sense-fi  Fundició nodular ó esferoidal Fins 450 m.N.
 Bronze alumini DIN 1715 Fins 600 m.N.
 Diametre max. cargol comporta Fins 450 m.N.
 Relacions de reducció
304 1 : 2,56 1 : 4,67 1 : 6 1 : 7,5 1 : 10,8 1 : 16
308 1 : 4,11 1 : 5 1 : 6,6 1 : 9 1 : 12,3 1 : 19

Opciones Disponibles - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)