ACMA (Industrias AMAT,S.L.)ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
EMPRESA - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
PRODUCTOS - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
CATALOGO - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
SERVICIOS - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
Contactos - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
Productos - sevomotores eléctricos - ACMA (Industrias AMAT,S.L.) Productos - sevomotores eléctricos - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)

Opcions disponibles :

-Indicador de posició opcional per al B-26 i el C-250 .
-Model antideflagrant.
-Comandament integral.
-Posicionador 4-20 Dt..
-Transductor de posició 4-20 Dt..
-Acoblaments especials per a qualsevol tipus de vàlvula.
-Comandament integral en servomotor.
-Quadre de maniobra.
-Quadre de maniobra amb transductor / posicionador i indicador de posició.
-Finals de carrera dobles.


Cuadros de características - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
MULTIVOLTES
 
Model Potčncia Kw Par N.m. Ø cargol
máx
R.P.M.
sortida
B-26 / 1 0,09 a 0,25 25 Fins 20
mm.
9 a 26
B-26 / 2 40
 
B-250 / 1 0,37 a 1,1 80 Fins 30
mm.
9 a 26
B-250 / 2 130 Fins 40
mm.
B-250 / 3 130
(c/previ)
 
B-260 / 1 0,73 a 3 250 Fins 30
mm.
9 a 26
B-260 / 2 400
B-260 / 3 500 Fins 50
mm.
 

Opciones Disponibles - ACMA (Industrias Amat,S.L.)