ACMA (Industrias AMAT,S.L.)ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
EMPRESA - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
PRODUCTOS - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
CATALOGO - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
SERVICIOS - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
Contactos - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
Productos - sevomotores eléctricos - ACMA (Industrias AMAT,S.L.) Productos - sevomotores eléctricos - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)

Opcions disponibles per tots els models :

-Acoblaments especials a qualsevol tipus de vàlvula.
-Electrovàlvula de comandament.
-Comandament manual d'emergència per volant.
-Finals de carrera (tots els tipus: tipus mecànic, inductiu, elèctric, pneumàtic, etc.)
-Posicionador pneumàtic o electro-pneumàtic.
-Indicació de posició mecànica.

 


Cuadros de características - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
ACTUADORS PNEUMÀTICS
Model   Serie AD Acma 926 Acma 380 Acma 380/S
Descripció   model de mida justa per actuar de DN50 a DN 300 Actuador de doble o simple efecte per 90º Actuador lineal de doble efecte Simple efecte (normal obert o normal tancat)
Movimient   gir 90º gir 90º lineal lineal
Accionamient de   vàlvules de papallona i bola vàlvules de papallona i bola vàlvules de comporta, globus, membrana, ... vàlvules de comporta, globus, membrana, ...
Forįa/par suministrada fins (N)(m.N.) 25.000 10.000 150.000 30.000
Presió aire alimentació fins (Kg/cm²) 8 8 8 8
Sistema models dins de la serie   dos pistons en cremallera scotch yoke pistó - vástago pistó - vástago
  AD 1 R 13 380 380/S NC
  AD 2 R 60   380/S NO
  AD 3 R 90   380/CR
  AD 4 R 200    
  AD 5 AC 600    
    AC 800    
    AC 1500    


Opciones Disponibles - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)