ACMA (Industrias AMAT,S.L.)ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
EMPRESA - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
PRODUCTOS - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
CATALOGO - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
SERVICIOS - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
Contactos - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
Productos - sevomotores eléctricos - ACMA (Industrias AMAT,S.L.) Productos - sevomotores eléctricos - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)

Servomotors serie S (models SM, SM+P, SE)

Descripció :

Servomotors per a la aplicació en vàlvules de bola i de papallona. Construïts per dos grups de reductors a vis-sense-fi concatenats donant així un elevat factor de reducció amb temps de maniobra llargs i un alt parell de sortida.
El disseny, permet el desacoblo d'ambdós reductors, podent-se així accionar las vàlvules manualment però a través del reductor de sortida, el que facilita l'accionament manual. Sobre el mateix reductor final de potència està emplaçat el grup de control de fi de carrera, llurs lleves unides al eix de la vàlvula actuen sobre els microinterruptors, no podent-se desincronitzar en funcionament manual. Una espiera i un dial disposats a la tapa, indiquen en forma continua la posició de la vàlvula.
L'accionament se efectua mitjançant motor elèctric trifàsic, monofàsic o de corrent continua, de construcció normalitzada.


Cuadros de características - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)
SERIE SM
 
Modelo
ACMA
Par
Nm.
Potencia
Kw
Tiempo
maniobra
SM-10 100 0,09 17''
SM-13 150 0,12 19''
SM-50 250 0,18 19''
SM-60 400 0,25 19''
SM-80 850 0,37 22''
SM-90 1150 0,37 18''
SM-200 1800 0,55 36''
SM-250 2500 0,75 36''
       
SERIE SM+P
 
Modelo
ACMA
Par
Nm.
Potencia
Kw
Tiempo
maniobra
SM+P-10 100 0,09 17''
SM+P-13 150 0,12 19''
SM+P-50 250 0,18 19''
SM+P-60 400 0,25 19''
SM+P-80 850 0,37 22''
SM+P-90 1150 0,37 18''
SM+P-200 1800 0,55 36''
SM+P-250 2500 0,75 36''
SM+P/RC-350 3500 0,75 81''
SM+P/RC-800 3500 1,1 120''
SM+P/RC-1400 14000 1,1 200''
       
SERIE SM+P
 
SE-10 40 0,09 5''
SE-50 190 0,18 6''
SE-80 700 0,37 10''

Opciones Disponibles - ACMA (Industrias AMAT,S.L.)